גולש יקר, תירשם או תתחבר

תנאי שימוש

תקנון "AskUs" (להלן: "שאל/י אותנו") - תנאי השימוש באתר שאל/י אותנו ו/או באפליקציית שאל/י אותנו

הקדמה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שאל/י אותנו.
תקנון זה מהווה תנאי שימוש באתר וכן תנאי שימוש באפליקציית שאל/י אותנו.
אנא קראו את התנאים המופיעים בתקנון בקפידה.
לשימת לבכם: עצם השימוש באתר ו/או באפליקצייה מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
בנוסף חשוב לדעת כי במקומות בהם רשום "אתר" הכוונה היא גם לאפליקציית האתר ולכל שימוש שיתבצע במסדי שאל/י אותנו, בכל דרך אפשרית
.
ייתכן ותנאי התקנון ישתנו ו/או יתעדכנו מעת לעת ולכן אנו ממליצים ומבקשים לקרוא את התקנון מדי פעם.

1. השימוש באתר (להלן: "אתר שאל/י אותנו" או "אפליקציית שאל/י אותנו") על תכניו והשירותים הניתנים בהם, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

2. הסכמה לתנאי האתר
2.1. הגלישה באתר ו/או באפליקציית האתר ו/או הרשמתך כמשתמש (להלן: "הגולש"), במטרה לקבל את שירותיו יחשבו להסכמה מצדך לקבלת התנאים הללו. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום ו/או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירותינו אם יפר את התנאים.
2.2. הנהלת האתר רשאית לעדכן את התנאים מעת לעת כאוות נפשה ולפי צרכיה.
2.3. במקרה של אי הסכמה עם אחד מהתנאים, הינך מתבקש לעזוב את האתר.

3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת ללא הודעה מראש.

4. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, לרבות עבירת קניין רוחני וזכויות יוצרים.

5. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, גזעני, או בלתי חוקי.
עם זאת אנו כן מאפשרים לפרסם שאלות המיועדות לבוגרים או מבוגרים, כל עוד הם כתובים בצורה מכובדת שלא פוגעת באף אוכלוסייה.

6. שינויים באתר וזמינותו
6.1. בעלי האתר רשאיים, על פי שיקול דעתם הבלעדיית, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך לגולש מראש. מובהר, כי לא תעמוד לגולש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו.
6.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי בעלי האתר רשאיים להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור בו.
6.3. בעלי האתר אינם מתחייבים לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר. מובהר, כי האתר ותכניו אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי בעלי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקנות או כשלים, בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל בעלי האתר ובין אצל מי מספקיה ולא יהא באלה כדי להטיל על בעלי האתר אחריות כלשהי ו/או להקים זכות למי מהגולשים כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמה.

7. העלאת תוכן גולשים
7.1. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר.
7.2. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המשתמשים או הגולשים, רשאית למחוק לפי מידת הצורך והרצון שלה הודעות מן האתר.
7.3. הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
7.4. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את השאלות המתפרסמות באתר.

8. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן השאלות, התשובות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

9. שימוש בתוכן
9.1. חל איסור להעתיק תוכן מהאתר. לרבות תוכן שאלות, תוכן תשובות, ועוד.
9.2. שימוש בשירותי האתר לצורך רווחים אישיים או העתקתו לאתר אחר, מהווה עבירה פלילית ומפרה את תנאי השימוש באתר ובשירותיו.
9.2.1. עבירה זו הינה עילה לתביעה כנגד המשתמש בשירותי האתר לצורך שימוש באתר ו/או בתוכנה ו/או באפליקצייה של אתר מתחרה.

10. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר בלבד.

11. במידה ובשרתי שאל/י אותנו קיימת תמונה ו/או טקסט ו/או קניין רוחני השייך למישהו אחר - יש לדווח על כך מיד להנהלת האתר והנהלת האתר תסיר קניין רוחני זה. אין שאל/י אותנו אחראית על תוכן המועלה על ידיי הגולשים, לרבות סרטונים, תמונות, טקסטים, תמלילים ועוד. כאשר מתקבלת התראה על תוכן בעל זכויות יוצרים מחובתנו להסירו מידית וללא מתן פיצויים לבעל זכויות היוצרים מכיוון שאין זהו מטרה זדונית של יוצרי האתר. שאל/י אותנו הינו אתר תוכן גולשים, כלומר שהגולשים מפרסמים הודעות ובכך מייצרים את התוכן. אנו נכונים לשיתוף פעולה מלא עם בעלי זכויות, תוך ציות לחוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מדינת ישראל, ועל כן, מאפשרים פנייה מסודרת של כל בעל זכויות להסרת התוכן מאתרנו. לעוד מידע אודות זכויות יוצרים: http://www.askus.co.il/page/copyright

12. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

13. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל.

14. אין לפרסם אתרים מתחרים, אין לפרסם אתרים שמתעסקים בתחומי שאלות ותשובות ו/או ייעוץ.

15. אין לקלל/להעליב/להשמיץ באתר ופעולות אלו יגרמו להשעיה מין האתר.

16. חוק פרמננטי להשעיית גולשים – צוות האתר רשאי להשעות כל אחד שלא ציית לאחד מהכללים שצוינו לעיל.

17. אין להתחזות או לחקות אדם ו/או כל גורם אחר, בכל צורה שהיא.

18. אסור כל שימוש או פרסום בלתי חוקי או בלתי מוסרי באתר, לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום, או פרסום ביודעין של חומר מוגן בזכויות, או פרסום העשוי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או פרסום העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב.

19. חל איסור על השמצת האתר. הנהלת האתר תפעל בחומרה בנוגע לכל השמצה של האתר מתוכו.

20. הנהלת האתר אינה אחראית על המתרחש מחוץ לאתר, ולפיכך, לא תנקוט בפעולות כנגד גולש שלא עבר על תנאי השימוש באתר.

21. אנו ממליצים למשתמשים ולגולשים של האתר שלא לחשוף כל מידע, קובץ או פרט מזהה כלשהו, כגון כתובות או מספרי טלפון, על מנת למנוע הטרדות מצד גולשים אחרים. כאמור, מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

22. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר עלול להוביל לפגיעה, או שיש בו כדי לפגוע, בגופו, זכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור (לרבות תוכן אשר יכול להוות "טריגר"), תוכן אשר יש בו כדי לזהות גולש אחר באתר, או תוכן פרסומי או מטעה.

23. בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו.

24. אין להעלות תוכן המוגן בזכויות יוצרים כאשר אינך בעליו לאתר שאל/י אותנו.

25. בהעלאת תוכן גולשים אשר זכות היוצרים בו נתונה לגולש, הגולש –
25.1 מעביר לבעלי האתר את מלוא זכות היוצרים הכלכלית בתוכן.
25.2 מוותר ומוחל, לכולי עלמא, לרבות לבעלי האתר, על זכות היוצרים המוסרית בתוכן.

26. קוקיז: Cookies באתר נעשה שימוש בנתוני קוקיז שמשמש לתחזוקה התקינה של האתר, על מנת להתאים את האתר עבורך, והתאמה של פרסומות רלוונטיות.
26.1. על מנת להבטיח אבטחה גבוה, כאשר המכשיר אינו שלך, יש להתנתק מן האתר בתום השימוש.

27. במידה ויידרש, ואך ורק על מנת להגן על האתר ושרתיו, יתקיים שימוש ושמירה במסד הנתונים של כתובת הIP של הגולש.

28 הודעה על תוכן מפר בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל
[email protected] . בלא מענה לאחר שבוע יש לנסות שנית בעמוד צור הקשר באתר.

29. ברירת דין וסמכות שיפוט הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.

30. נגישות האתר - על אף שחוק הנגשת האתרים אינו מחייב את שאל אותנו לבצע הנגשה, צוות שאל אותנו עושה מאמצים רבים על מנת שהאתר יהיה מונגש בצורה המירבית. במידה והגולש איתר קוד לא נגיש למשתמש, הגולש מוזמן ליצור עמנו קשר וצוות האתר יהפוך את הקוד לנגיש בהקדם האפשרי.

31. שיפוי הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

32. העדר אחריות למידע
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד. אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו . בעלי האתר לא יישאו בכל דבר שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או בתשובות ו/או בייעוצים ו/או בפרסומות ו/או בכל מידע שמופיע באתר.

33. הגבלת אחריות לנזקים
אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר .

34. העדר אחריות לפרסומות, לקישורים יוצאים ולשירותי צד ג'
34.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן .
34.2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
34.3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
35.4. ייתכנו שימושים בשירותי צד ג', כמו פרסומות ושירותי הנגשת אתרים. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על המידע שהשירותים הללו מציגים באתר או באיסופי מידע של הגולשים מטעמי שירותים אלו.

35. העדר אחריות לפעולות גולשים
35.1. במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף 36 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר ( להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר שאלות, תשובות, תמונות פרופיל, תגובות או לייקים.
35.2. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.
35.3. במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים או שאלות, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים .
35.4. מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו .
35.5. מבלי לפגוע באמור בסעיף 36.4, באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה .

36. קראת ואתה מסכים להצהרת הפרטיות של האתר. המופיע בלינק https://www.askus.co.il/page/הצהרת-פרטיות

37. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

38. סימני מסחר
38.1. סימני המסחר "AskUs", "שאל אותנו", "שאל/י אותנו" ו"תשאל אותנו" משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בו ללא קבלת רשותם המפורשת.
38.2. יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

39. התראות אפליקצייה - לאחר התקנת האפליקצייה על מכשירך ו/או כל עוד האפליקצייה נמצאת על מכשירך, אתה מסכים לקבל התראות מהאפליקצייה או בתוך האפליקצייה (הודעות פנימיות או הודעות קופצות). אנו נהיה רשאים לשלוח לך כל סוג של התראה, כולל פרסומות, ונהיה רשאיים להוסיף להתראה ליווי צלילים, צבעים, אייקונים ועוד.

40. עריכת תוכן - שאל/י אותנו תהיה רשאית לערוך כל מידע במסד הנתונים, לרבות שאלות, תשובות, לייקים, ועוד. ללא כל התראה או עדכון כותב המידע במסד הנתונים.

41. תמונות אילוסטרציה - מיובאות מאתר flickr.com אל שרתי שאל אותנו, באמצעות פעולת "בחירת תמונה לשאלה" שהגולש מבצע.
אין באפשרותנו לפקח על התמונה טרם הוספתה לשרתים של שאל אותנו. אין באפשרותנו לבדוק האם תמונה זו מפרה זכויות יוצרים. התמונה עלולה להופיע באיכות השונה מן המופיע באתר flickr.com. בכל מקרה, יופיע קרידיט בצמוד לתמונה כפי שמופיע באתר flickr.com. בכל מקרה של הפרת זכויות יוצרים ראו סעיף 11 וצרו קשר עם הנהלת שאל אותנו.

42. האתר עדיין בגרסת הרצה (בטא). באתר עלולים לצוץ באגים או תקלות או דברים שלא עובדים או דברים לא מתוכננים או טרם נבנו (להלן: "דורשי שינוי").
42.1. כאשר מוצאים דורשי שינוי במערכת יש לדווח להנהלת האתר.

המשך גלישה מהנה,

צוות AskUs.co.il